Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Comics - Μάρτιος 2015

VimanaramaVimanarama by Grant Morrison
My rating: 4 of 5 stars

Ο πρώτος μου Μόρρισσον. Καίω εγκέφαλο. Πολύ ωραίο σκίτσο. Αλλά όλα τα λεφτά είναι οι ancient Pakistani superheroes. Αγαπώ.


View all my reviews


My rating: 5 of 5 stars
Εντάξει. Τι να πω. Κάποια πράγματα υπάρχει λόγος που αρέσουν σε όλον τον κόσμο.