Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

Όλη σου η ζωή

Κάποιες φορές μια λέξη και μόνο είναι ικανή να σε στείλει στα ουράνια. Ειδικά όταν αυτή η λέξη ("σφιχτά") είναι αυτό που προσπαθείς να κάνεις σε όλη σου τη ζωή.