Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011

125.000

125.000

λέξεις

Κι ούτε που το χωράει ο νους μου

ότι ακόμη δεν έχει ξεκινήσει

η τελική μάχη...