Τρίτη, 11 Αυγούστου 2009

100,000 λέξεις

Μπορείται να μου πείτε γιατί νιώθω περίπου όπως ο Χίλαρυ την ώρα που έκανε ένα βήμα και δεν είδε άλλο βουνό μπροστά του;(Έι, εσύ, ο Σέρπα. Ξέρεις. Στο δικό σου το βουνό, θα αλλάξουμε εθνικότητες. Εσύ ο Νεοζηλανδός κι εγώ με το γιακ. Ναι; Και συντόμευε, γιατί θέλω να δω τι θα γίνει παρακάτω.)